Archives for posts with tag: efit

Ett foto i timmen, ungefär:

120218_1_gbg_001
120218_1_gbg_005
120218_1_gbg_006
120218_2_tibro_002
120218_3_abberud_016
120218_3_abberud_008
120218_3_abberud_012
120218_3_abberud_013
120218_3_abberud_021
120218_3_abberud_028
120218_3_abberud_044
120218_3_abberud_053
120218_3_abberud_063
120218_3_abberud_071
120218_3_abberud_073
120218_3_abberud_078
120218_3_abberud_083
120218_3_abberud_093

EFIT. Göteborg-Falköping-Tibro-Abberud.

7: Train.

111210_1_gbg-falkoping_001_07-57

8: Train.

111210_1_gbg-falkoping_004_0852

9: Car.

111210_2_falkoping-tibro_004_09-41

10: My grandfather’s apartment.

111210_3_tibro_005_10-29

11: Kitchen.

111210_4_abberud_001_11-44

12: New wallpaper.

111210_4_abberud_006_12-43

13: Fire.

111210_4_abberud_009_13-57

14: TV.

111210_4_abberud_005_14-11

15: Walk.

111210_4_abberud_021_dubbel
111210_4_abberud_030

still 15: Coming home.

111210_4_abberud_034_15-39
111210_4_abberud_041

16: Knitting + TV.

111210_4_abberud_011_14-10

17: Kitchen.

111210_4_abberud_038_15-41

18: Knitting + TV.

111210_4_abberud_043_17-32

19: Knitting +TV.

111210_4_abberud_042_17-31

20: Food.

111210_4_abberud_049_20-10

21: Decorated orange.

111210_4_abberud_052

22. Curtain.

111210_4_abberud_051_23-39

111110_gbg_001

11. Kommer på att det är efit-dag. Har druckit upp kaffet.

111110_gbg_003

12. Badrumsstädning.

111110_gbg_010

13. Lunch ute. Kaffe på en bänk.

111110_gbg_014

14. Promenad

111110_gbg_044

15. Masthuggskyrkan

111110_gbg_056

16. Promenad.

111110_gbg_058

17. Hemma.

111110_gbg_059

18. Jobb.

111110_gbg_060

19. TV.